HOME 
  WIE ZIJN WIJ 
  WORD LID 
  ACTIEF WORDEN 
  HUURVRAGEN 
  UW MENING 
  TWITTER 
 
 
 
Steun ons om op te komen voor uw belangen als huurder
 
 

  Links
 
  > Wijksteunpunten Wonen 
  > Wijkcentrum de Pijp 
  > Huren in Zuid 
  > Hakken in de Wijk 
  > Huurdersvereniging Amsterdam 
  > Huurdersvereniging ZuiderAmstel 
  > Huurdersvereniging Zuid 
  > Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag 
  > Nederlandse Woonbond 
  > Amsterdams Steunpunt Wonen 
  > In mijn wijk 
  > SASH Amsterdam 
  > Huurderskoepels 
  > Huurders.info 
  > Bewoners.net 
  > Dienst Wonen 
  > Stadsdeel Zuid 
 
 
Huurverhoging 2016

Eind april hebben bijna 300.000 Amsterdamse huishoudens een voorstel huurverhoging ontvangen. Met de huurverhogingscheck op http://www.huurverhoging.nl weten huurders snel of de huurverhoging terecht is. Dit is ook dé periode om te kijken naar onderhoudsklachten en mogelijkheden om de stookkosten te verlagen. U leest alles hierover in het Woonlastenmagazine met veel nuttige informatie voor Amsterdammers om hun woonlasten in de hand te houden.

Lees verder...

Bewoners aan het Woord !
Op dinsdag 3 november 2015 vindt vanaf 16.30 uur de bijeenkomst ‘Bewoners aan het Woord’ plaats. In vijf workshops en een plenaire discussie wisselen bewoners en deskundigen van gedachten over ontwikkelingen in het huurrecht, stimuleren van maatregelen die de energieprestatie verbeteren en het functioneren van een vereniging van eigenaren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de wijksteunpunten wonen samen met de Hogeschool van Amsterdam.
Lees verder...

Huurverhoging in 2015 van 0 tot 5 procent
De Amsterdamse woningcorporaties matigen dit jaar de huurverhogingen. Die verschillen wel per corporatie. De maximale generieke huurverhoging worden wel doorgevoerd, maar voor inkomensgroepen die financieel het minst te besteden hebben, wordt de stijging beperkt. De corporaties ontzien daarbij vooral de lage inkomens met een hogere huur.
Lees verder...

Donderdag 9 april 20.00 uur - Bijeenkomst betaalbaar wonen G250

Velen van u hebben deelgenomen aan een van de tafels waar woonzaken besproken zijn bij de buurttop G 250. Een van de standpunten waar voor gestemd is, is een stop op verkoop van corporatiewoningen en het terugkeren naar de kerntaken van de corporaties. Een andere tafel zag graag dat het percentage sociale huurwoningen vastgelegd zou worden. Donderdag 9 april om 20 uur praat Huurdersvereniging de Pijp graag verder met u.
Lees verder...

Grote huurdersdemonstratie in Amsterdam

Op zaterdag 14 maart demonstreerden zeker duizend huurders tegen het huidige huurbeleid. De afgelopen twee jaar is de huur verhoogd met jaarlijks 4% tot 6.5% en dat is ver boven de inflatie.
Lees verder...

Voorlichtingsbijeenkomst huurverhoging op donderdag 15 mei
Huurdersvereniging de Pijp organiseert een bijeenkomst op 15 mei 2014 in Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, aanvang 20.00 uur. Op deze avond is een deskundige van het Wijksteunpunt Wonen Zuid aanwezig. Toegang is gratis en ook mensen die geen lid zijn van een huurdersvereniging zijn van harte welkom!
Lees verder...

Nieuwsbrief Huurdersnetwerk Zuid – april 2014

Huurdersnetwerk Zuid is een samenwerkingsverband van en voor huurders in Amsterdam Zuid. Met deze nieuwsbrief informeren wij huurders over zaken die betrekking hebben op het huren in stadsdeel Zuid. Het gaat hier bijvoorbeeld om het landelijke huurbeleid en de uitwerkingen hiervan in ons stadsdeel. Kent u iemand die ook op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws voor huurders in Amsterdam Zuid? Stuurt u dan deze nieuwsbrief door! Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de volgende link: Huurdersnetwerk Zuid

Lees verder...

Huurders aan het Woord

Zaterdag 15 februari vindt de tweede editie plaats van het congres Huurders aan het Woord. Huurders uit heel Amsterdam zullen in een twintigtal workshops hun ervaringen delen op terreinen als energiebesparing, stimuleren van noodzakelijk onderhoud, betaalbaarheid, gezamenlijk optrekken richting verhuurder en vele andere. Uniek aan dit congres is dat het de huurders zelf zijn die hun verhaal vertellen en met andere huurders in discussie gaan.

Lees verder...

Huurders aan het Woord Zuid
Zaterdag 16 november 2013 van 13.00 tot 17.00 uur vindt het congres ‘Huurders aan het woord Zuid’ plaats in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.
Lees verder...

Eerste Kamer stemt in met gluurverhoging

De leden van Eerste Kamer hebben op 13 maart met een nipte meerderheid ingestemd met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen kan de huurprijs per 1 juli 2013 stijgen met een percentage tussen de 4% en 6,5%.

Lees verder...

Bewoners voorkomen strop corporatie

De karakteristieke woningen aan het Spijtellaantje in Amsterdam-Zuid blijven overeind. Een aantal jaar geleden dreigde sloop ten behoeve van stadsvilla’s. Een kritische houding en jarenlang doorzettingsvermogen van de bewoners heeft ervoor gezorgd dat de eigenaar zijn plannen heeft gewijzigd. De eigenaar mag in zijn handen knijpen met dergelijke huurders. Als ze het twee-onder-eenkapplan hadden doorgezet, hadden ze nu mogelijk met onverkoopbare woningen gezeten van 180m2 oppervlakte.

Lees verder...

Brandbrief aan wethouder Ossel - stop ondoelmatig handhaven

Al eerder hebben wij u via deze website bericht over de kwestie Tweede Jan van der Heijdenstraat 26 hs/1 in De Pijp. Op verzoek van de eigenaar is de dienst WZS een handhavingsprocedure gestart, omdat huurster geen woonvergunning heeft voor de etage op de begane grond. Met forse dwangsommen dwingt de gemeente Amsterdam huurster te verhuizen. Zij woont echter al sinds begin jaren ’90 samen met haar dochters in de woning. De handhavingsacties van de gemeente zijn totaal ondoelmatig omdat de woning na leegkomst sowieso uit de vergunningplichtigde voorraad zal verdwijnen. Huurdersvereniging de Pijp zond eind november opnieuw een brandbrief aan wethouder Ossel.

Lees verder...

Actie Huuralarm

Met de actie Huuralarm lanceert de Woonbond een grootscheepse campagne tegen het voortgestelde huurbeleid van kabinet Rutte II. Allereerst om hurend Nederland te informeren over de gevolgen van de aangekondigde maatregelen, maar ook om het verzet daartegen te bundelen.

Lees verder...

Congres Huurders aan het woord

Om het 5-jarige bestaan van de Wijksteunpunten Wonen en het 15-jarige bestaan van de huurteams te vieren, organiseren de steunpunten op zaterdag 13 oktober in het Montessori College Oost een groot congres met de huurder als middelpunt. De ene politieke maatregel na de ander wordt genomen en u als huurder ondervindt hier de gevolgen van. Wat hebben de huidige maatregelen voor effect op u als huurder? Wat vindt u belangrijk? Hoe zit het met betaalbaar wonen, het onderhoud en de kwaliteit van woningen, de beschikbaarheid, de leegstand, de leefbaarheid? Wat vindt u er van en wat zou u willen doen? Het wordt tijd dat hier meer aandacht aan wordt besteed en dit gaat gebeuren met een congres. Een congres waarin de ‘stem’ van de huurder gehoord zal worden: “Huurders aan het woord”!

Lees verder...

5% extra huurverhoging per 1 juli definitief van de baan 

De extra huurverhoging van 5% gaat dit jaar definitief niet door per 1 juli. Dit heeft minister Spies laten weten in een brief aan de kamer. De brief van de minister is een reactie op de uitspraak van de rechter in kort geding van 13 april.

Lees verder...

Alle Rijksmonumenten in de vrije sector

Kort voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer besloten dat de maximale huurprijs van Rijksmonumenten fors omhoog gaat. Maar liefst 50 punten erbij. Alle nieuw te verhuren monumentwoningen vallen daarmee in éém klap de vrije sector. Hoe klein of slecht onderhouden de woning ook is.

Lees verder...

FNV en Woonbond woedend over botte huurverhoging

‘Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5% extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’.

Lees verder...

Woonbond en HV Amsterdam zetten rechtszaak door

De Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben het kort geding tegen de staat verloren, maar geven zich nog niet gewonnen. Een bodemprocedure moet duidelijk maken of minister Donner de maximumhuren had mogen verhogen.

Lees verder...

Huurster wint bij gerechtshof, blijft gemeente eigenaar steunen?

Een huurster in de 2e Jan van der Heijdenstraat 26 heeft haar zaak bij het gerechtshof glansrijk gewonnen. De stelling van eigenaar Duo Properties dat de woning dringend nodig is voor eigen gebruik voor woning en kantoor van haar directeur is afgewezen. Dat is een hele opluchting voor huurster en haar twee dochters. De zoveelste gewonnen zaak bij de civiele rechter. Merkwaardig genoeg zit de gemeente - op verzoek van de eigenaar - nog steeds wel achter huurster aan. Ze heeft huurster een dwangsom opgelegd omdat ze met haar gezin twee kleine woningen bewoont. Dat mag niet, is de stelling. Alleen wist de gemeente al 18 jaar van deze situatie en heeft ze dat ook steeds toegestaan. Pas toen de eigenaar ging klagen kwam ze in actie.

Lees verder...

Donner schendt wet, huurders dagen staat voor de rechter

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding. De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet.

Lees verder...

Huurdersvereniging Amsterdam vreest ghetto's

Als de huurverhogingsplannen van minister Donner doorgaan, bestaat volgens de Huurdersvereniging Amsterdam de kans op 'Parijse toestanden', ghetto's en rellen. Dat horrorscenario staat de stad volgens de Huurdersvereniging Amsterdam te wachten als de huurverhogingsplannen van minister Donner doorgaan. Daarom sleept de belangenvereniging de Staat voor de rechter om de plannen die op 1 oktober al ingaan, toch nog tegen te houden.

Lees verder...

Donner sust Tweede Kamer in slaap met nieuw voorstel
Minister Donner is er in geslaagd de Tweede Kamer in slaap te sussen met een nieuw voorstel om de maximale huurprijs te verhogen. Dit geldt nu niet meer voor heel Nederland, maar wel voor Amsterdam en 9 andere regios met een krappe woningmarkt. De maximale huur kan bij de meeste woningen in Amsterdam met €126 per maand omhoog als het plan doorgaat.
Lees verder...

Gemeente wil moeder met 2 dochters ontruimen voor projectontwikkelaar

Dinsdag 12 juli spreekt het Amsterdamse College van B&W over een aangepast beleid voor verdeling van woonruimte. Handhaving van regels is belangrijk voor een rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte. Maar handhaving moet effectief en doelmatig zijn. Eind 2010 ontstond veel ophef door overijverig handhaven. De gemeentelijke ombudsman tikte de Dienst Wonen op de vingers. Sindsdien staat handhaving op een laag pitje. Alleen bij excessen wordt opgetreden, vele situaties blijven bestaan in afwachting van nieuw beleid. Grote uitzondering is een zaak in de Tweede Jan van der Heijdenstraat in de Pijp. Juristen van de gemeente hebben zich vastgebeten in een hele oude zaak.

Lees verder...

Toch weer gedonner in de glazen
Voila aankondiging van nieuw plan Donner. Max 25 punten in 10 schaarste-regios. Gekoppeld aan WOZ per m2. Stuk ingewikkelder maar nog altijd heel erg slecht. Als het voorstel af is gaat het eerst voor advies naar Raad van State, dan naar de Kamer(s). Dus opletten geblazen en bereid u voor op een hete herfst!
Lees verder...

Grote zwarte donnerwolk hangt boven huurdersland

Lees verder...

Leegstand woningen Eigen Haard in Diamantbuurt

We berichtten eerder dat Eigen Haard in de Diamantbuurt woningen te lang laat leegstaan alvorens ze te koop aan te bieden. Dit gebeurt nog steeds en Eigen Haard is ons een uitleg schuldig. Enkele jaren geleden besloot Eigen Haard dat ze sociale huurwoningen in de Diamantbuurt wilde verkopen.

Lees verder...

Amsterdam Zuid in opstand tegen prins Bernhard jr
Prins Bernhard junior is geen vrienden aan het maken in het doorgaans zo chique Amsterdam Zuid. Bewoners van volksbuurt De Pijp trekken het niet dat hun lievelingssnackbar Mash na een kwarteeuw wordt bedreigd met sluiting. De nieuwe eigenaren van het pand zien liever een luxe Italiaan met terras dan een frietenkeet. Uit protest gingen buurtbewoners de straat op om de eigenaren, onder wie de prins, duidelijk te maken dat ze met hun tengels van de snackbar af moeten blijven.
Lees verder...

Woonfraude in de 2e Jan Steenstraat

In juni vorig jaar vroeg Huurdersvereniging de Pijp bij de gemeente Amsterdam om aandacht vanwege een leegstaande woning in de 2e Jan Steenstraat. Deze vergunningsplichtige huurwoning stond al geruime tijd leeg. De eigenaar had zichzelf op het adres in laten schrijven om de woning zo niet te hoeven verhuren.

Lees verder...

Deelraad Zuid besluit tot bezuinigingen op huurdersondersteuning

Op 26 november heeft de deelraad Zuid de begroting voor 2011 vastgesteld. Op huurdersondersteuning zal 30.000 euro bezuinigd worden. Vanaf 2012 houdt de deelraad vooralsnog vast aan een bezuiniging van maar liefst 240.000 euro op het wijksteunpunt wonen.

Lees verder...

Komt allen naar de deelraadsvergadering van 24 november

De vergadering begint om 19:00 uur en vindt plaats in het stadsdeelkantoor Zuid aan de  President Kennedylaan 923. Vraag eventueel ook spreektijd aan voor het onderwerp begroting op nummer 020 252 1345 of via dit formulier.
Lees verder...

Komt allen steun betuigen op de commissievergadering van 3 november

Woensdagavond 3 november vanaf 20.00 uur bespreekt de commissie Wonen van stadsdeel Zuid de voorgestelde bezuinigingen op huurdersondersteuning. Honderden verontruste huurders hebben reeds hun bezwaren tegen de voorstellen kenbaar gemaakt en vele insprekers hebben zich aangemeld als inspreker voor de vergadering.

Lees verder...

Leden van Huurdersvereniging de Pijp dienen klacht in tegen raadsgriffie

Meer dan 1.250 bewoners hebben stadsdeel Zuid opgeroepen om niet te bezuinigen op huurdersondersteuning. Velen willen dit toelichten bij de commissievergadering Wonen van 3 november. De raadsgriffie probeert mensen echter te bewegen om in te spreken op een andere dag, namelijk in de commissie Samenleven. Er wordt dan gediscussieerd over allerhande bezuinigingen in het sociale domein. De raadsgriffie is dusdanig vasthoudend dat enkele bewoners hiertegen een klacht hebben ingediend.

Lees verder...

Doe mee aan de Nacht van de Inspraak

Voor de komende raadsvergadering van woensdag 20 oktober willen we zoveel mogelijk mensen oproepen om een inspraakreactie te geven op de bezuinigingsplannen van het stadsdeel Zuid, waaronder de forse bezuinigingen op huurdersondersteuning. Of op het voornemen om de wijkcentra te sluiten. Of misschien kunt u iets vertellen wat u aan het wijkcentrum heeft gehad en ...hoe het verdwijnen ervan uw positie kan schaden.

Lees verder...

VVD gemeenteraad wil verspreiding flyer 'huren in zuid' stoppen

Gemeenteraadslid Daniel van der Ree heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een flyer die verspreid is in Zuid. Hij vraagt het college stappen te ondernemen om verdere verspreiding tegen te gaan. De lokela huurdersverenigingen zijn verbaasd. "Wij zijn als Huurdersverenigingen zelfstandige rechtspersonen met een eigen mening. Wij hopen en nemen aan dat de VVD onze vrijheid van meningsuiting respecteert", aldus John Sedney namens de Huurdersverenigingen. "Ten onrechte stelt de VVD dat de flyer afkomstig is van het door de gemeente gefinancierde Wijksteunpunt Wonen."
Lees verder...

Massale steun voor wijksteunpunt wonen

Stadsdeel Zuid wil flink snijden in het Wijksteunpunt wonen. Dat betekent minder huurteam, minder informatie en ondersteuning voor huurders die in het nauw zitten en een ongelijk speelveld tussen huurders en verhuurders. De huurdersverenigingen in Amsterdam-Zuid roepen bewoners op het stadsdeel door te geven wat men van de bezuinigingen vindt. Dat is massaal gedaan: vandaag is de 1000e reactie binnengekomen.

Lees verder...

Stadsdeel Zuid hakt in de ondersteuning van huurders

Woningverhuurders in Zuid dreigen veel meer ruimte te krijgen, waarschuwen de lokale huurdersverenigingen. Door stevig te snijden in het budget van het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) verzwakt het stadsdeel de hulp aan huurders.

Lees verder...

Wijkcentrum Ceintuur organiseert Buurtberaad

Wie wint het gevecht om de ruimte in de Pijp? Tijdens het Nazomerfestival op zondag 12 september organiseert Wijkcentrum Ceintuur een buurtberaad rondom verschillende onderwerpen. In een tent op de markt wordt een tafel ingericht waar iedereen aan kan schuiven om mee te praten. Raadsleden worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen en te horen welke ideeën er leven in de buurt. Daarnaast vragen we een aantal (ervarings) deskundigen die hun verhaal kunnen doen.

Lees verder...

Huurder dreigt ondersteuning te verliezen
Door de aangekondigde bezuiniging van stadsdeel Zuid op het Wijksteunpunt Wonen moet het mes in de dienstverlening. Het huurteam, de bewonersondersteuning en de ondersteuning van de huurdersverenigingen zijn enkele bekende onderdelen van het Wijksteunpunt Wonen. Met de inloopspreekuren, huisbezoeken, huurverlagings-procedures of ondersteuning bij onderhandelingen over sloop/renovatie worden jaarlijks duizenden mensen in stadsdeel Zuid geholpen. De bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen in een beleidskader en staan open voor inspraak tot 6 oktober a.s.
Lees verder...

Algemene ledenvergadering
Op 16 juni vond de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging de Pijp plaatst. Een aantal aanwezigen hebben aangeboden een actieve rol te willen vervullen in de vereniging. In de Pijpkrant van juli staat een impressieverslag van de vergadering.
Lees verder...

CPB schrijft kolderiek rapport over huursubsidie
De conclusie van het CPB dat iedereen zou kunnen wonen zoals hij wil, als er maar geen woninghuurbeleid zou zijn heeft tot grote hilariteit bij de Huurdersvereniging Amsterdam geleid.“Het CPB benadert de woningmarkt alsof het om een markt voor zomerjurkjes zou gaan. Vraag en aanbod zouden probleemloos bij elkaar kunnen komen, zolang niemand zich er maar mee bemoeit. Een beetje econoom kan u vertellen dat dit kolder is”, aldus voorzitter Léon Vlasblom van de HA.
Lees verder...

Help mee huren betaalbaar te houden
Huurdersvereniging de Pijp zet zich in voor de belangen van huurders; vaak met succes. We brengen onfrisse zaken in de publiciteit en geven signalen of suggesties aan politiek en ambtenaren. Dat kan meestal zonder veel vergaderen, gewoon door slim te denken en vooral te doen. We zijn niet bang voor heilige huisjes en willen meer.
Lees verder...

Eigen Haard onder druk om koopwoningen weer te verhuren

Huurdersvereniging De Pijp werd in juni 2009 door een lid getipt dat Eigen Haard woningen in afwachting van verkoop liet leegstaan of er kraakwachten in zette via “De Zwerfkei”. Deze woningen in de Diamantbuurt mochten nog niet verkocht worden. HVdP is hier direct achteraan gegaan en met resultaat.
Lees verder...

 

Nieuwsbrief zomer 2016
Met o.a. extra punten voor Blokhutten (<40m2), pleidooi voor stop verkoop sociale huurwoningen en watergeld straks rechtstreeks betalen aan Waternet.
Lees verder...

Nieuwsbrief najaar 2015
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de nieuwe puntentelling per 1 oktober 2015. 
Lees verder...

WOZ onderdeel WWS per 1 oktober

Per 1 oktober 2015 gaat de WOZ waarde van de woning een belangrijk onderdeel uitmaken van de puntentelling (WWS). Voor woningen met een hoge WOZ waarde zal de maximale huur daardoor stijgen.

Lees verder...

Nieuwsbrief nazomer 2013

In de nazomereditie van de nieuwsbrief van Huurdersvereniging de Pijp o.a. aandacht voor het aankomend onderzoek van stadsdeel Zuid naar shortstay en verkamering, de sterke daling van het aanbod sociale huurwoningen en een oproep voor Huurders aan het woord in Zuid.

Lees verder...

Za 13 okt 2014 Huurders aan het woord
Lees verder...

Nieuwsbrief nazomer 2012

In de nazomereditie van de nieuwsbrief van Huurdersvereniging de Pijp o.a. aandacht voor de verkiezingsprogramma's, veel te hoge monumentenhuren, Donnerpunten en gluurverhogingen. 

Lees verder...

Algemene ledenvergadering

Op donderdagavond 6 september vanaf 20.00 uur is de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging de Pijp. U bent allen van harte welkom.

Lees verder...

Geen uitbreiding tijdelijke verhuur

Minister Spies heeft op 17 januari aan de Tweede Kamer gemeld dat zij de termijn voor tijdelijke verhuur wil gaan oprekken van maximaal vijf naar zeven jaar. De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is hier fel op tegen, omdat de minister zo het grondrecht op een zekere eigen woning uitholt.

Lees verder...

Gepruts in de Frans Halsstraat

Twintig jaar zonder klachten en nu na twee weken een bouwval in de Frans Halsstraat. De schade is veroorzaakt door werk-zaamheden in opdracht van Winnen & Co. Bouw- en woningtoezicht zegt zonder te komen kijken: "We zijn tot de conclusie gekomen dat de werkzaamheden tot op heden volgens de regels zijn uitgevoerd en geen gevaar opleveren''.

Lees verder...

Tegen kortingen op de huurtoeslag

Een breed front van maatschappelijke organisaties vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet bezuinigt op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, maar het bedrag loopt op tot 157 miljoen euro in 2015. Het is de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft.

Lees verder...

Algemene ledenvergadering 28 juni

Op dinsdagavond 28 juni vanaf 19.30 uur is de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging de Pijp. U bent allen van harte welkom. Lees meer over deze vergadering in de Nieuwsbrief hieronder.

Lees verder...

Nieuwsbrief zomer 2011

In de zomereditie van de nieuwsbrief van Huurdersvereniging de Pijp o.a. aandacht voor de uitslag van de enquête onder de leden, oproep voor de ALV van 28 juni, afwijzing 25 puntenplan Donner en het jaarverslag 2010 van HV de Pijp.

Lees verder...

Huurders bedonnerd !
Lees verder...

Wethouders G4 tegen plannen Donner 

De wethouders van de vier grote steden hebben de Kamer verzocht om niet in te stemmen met het voorstel de maximale huurprijs per 1 juli fors te verhogen.
Lees verder...

Forse huurstijging op komst

Minister Donner wil de maximale huurprijs vanaf 1 juli 2011 met 25 punten verhogen. Dit komt neer op een huurstijging van maar liefst 120 euro per maand.
Lees verder...

Nieuwsbrief voorjaar 2011

In de voorjaarseditie van de nieuwsbrief van Huurdersvereniging de Pijp o.a. aandacht voor een gevalletje woonfraude in de Tweede Jan Steenstraat, Eigen Haard ter verantwoording geroepen over leegstand in de Diamantbuurt en het stadsdeel Zuid hakt in ondersteuning huurders.

Lees verder...

Nieuwsbrief najaar 2010

In de najaarseditie van de nieuwsbrief van Huurdersvereniging de Pijp o.a. aandacht voor de voorgestelde bezuinigingen op huurdersondersteuning, het overleg met stasdeel Zuid en de gevolgen van het regeerakkoord voor huurders.

Lees verder...

Boze burgers op deelraadsvergadering

Meer dan 40 boze burgers spraken op woensdag 20 oktober hun bezorgdheid uit tegen de voorgenomen bezuinigingen van stadsdeel Zuid op o.a. de wijkcentra.
Lees verder...

Al meer dan 1.200 steunbetuigingen!

Op woensdagavond 6 oktober zijn maar liefst 1.236 steunbetuigingen tegen de bezuinigingen op huurdersondersteuning aangeboden aan de deelraad Zuid.
Lees verder...

''Positie huurder ernstig verzwakt''

Artikel in Metro over bezuinigingen op huurdersondersteuning in Amsterdam Zuid. Quote van Henk Degenhart: "Het is van de zotte dat er voor al die huurders in Amsterdam Zuid veel minder onder-steuning dreigt te komen''.

Lees verder...

Jaarverslag 2009

Huurdersvereniging de Pijp brengt elk jaar een jaarverslag uit. Hierin staan de hoofdactiviteiten van het afgelopen jaar. Het jaarverslag is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 16 juni.

Lees verder...

Nieuwsbrief zomer 2010

In de  Nieuwsbrief van HV de Pijp o.a. aandacht voor de door stadsdeel Zuid aangekondigde bezuinigingen op huurdersondersteuning, Eigen Haard onder druk om koopwoningen weer te verhuren en een raadsadres van HV de Pijp dat aanzet gaf voor nieuw beleid samenvoegen.
Lees verder...

Effecten Energielabel
Het Wijksteunpunt Wonen bekeek recent in een steekproef de effecten van het nieuwe puntenstelsel dat voor nieuwe verhuringen gaat gelden. Conclusie: de gemiddelde maximale huurprijs stijgt in Amsterdam. Licht weliswaar maar toch.
Lees verder...

 

© Huurdersvereniging De Pijp 2010